När kan IR-terapi hjälpa min häst?

ircenter.se

 

När kan IR-terapi hjälpa min häst?

Vi förespråkar samarbete mellan veterinärvården och IR-terapin för att få hästarna fortare tillbaka till hållbarhet och sin normala prestationsnivå.

Det visar sig ofta att hästar inte får hela prestationsförmågan tillbaka genom en i och för sig grundlig skadebehandlig. Behandlingen har slutat när skadan synes läkt och följderna för rörelseförmågan i resten av kroppen har inte beaktats.

Musklerna utgör 60% av hästens kroppsvikt och är det som först av allt möjliggör alla rörelser.

Låsningar i rygg, kors, bogar, hals mm:

- är vanliga problem som drabbar våra hästar av olika anledningar. IR-terapi är mycket avslappnande för muskulaturen och därför kan sådana besvär efter behandling lätt åtgärdas genom stretching och manipulation.

Överansträngning:

-hästar som presterar, tränar och tävlar blir i mellan åt trötta och spända i musklerna. Liksom idrottsmän behöver hästarna hjälp i bland för att orka prestera jämt genom säsongerna. IR-terapin släpper på muskelkramper, driver ut mjölksyra och sätter i gång blodcirkulationen. Hästen återhämtar sig då fortare och risken för förslitningsskador minskar.

Konvalescens hästar:

-återhämtar sig fortare med IR-terapi. Vid skador belastar hästen ofta fel och brukar därför få sekundära besvär som bör åtgärdas för kortast möjliga konvalescenstid. IR-terapi påverkar också immunförsvaret positivt och kan stärka hästen fortare efter infektioner, kolik, njurproblem mm.

Linda Bengtsson

Norlingsväg 3

432 97 Rolfstorp

 

0708 - 696 113

 

linda@ircenter.se